ŠKOLA

V autoškole se obrací instruktor k žačce:,,Popište práci motoru.",,Můžu vlastními slovy?",,Jistě.",,Brum...brrumb...brum.

ŠKOLA

„Tak, děti, vyjmenujte nějaký živel,“ říká paní učitelka. „Voda,“ říká Mařenka. „Správně.“ Hlásí se Pepíček: „Prosím, slivovice. Tatínek říká, že když má slivovici, tak je ve svém živlu.“

ŠKOLA

Profesorka: Michalo, pojď k tabuli. Míša: A můžete mi říct proč???. Profesorka: Protože ses chystala mluvit

SEX

Učitel oznámil třídě termín konání závěrečné písemky a zdůraznil důležitost tohoto testu a fakt, že omluvou je pouze neschopenka nebo úmrtí v rodině. V poslední řadě se kdosi přihlásil:"A co extrémní sexuální...

zobrazit celý vtip

ŠKOLA

Ptá se učitel žáka při zkoušce:„Co víš o významných matematicích starého Řecka?“Žák pohotově odpoví: „Všichni zemřeli.“